Poslovnice


Prikaži Džajić commerce d.o.o. na većoj karti

Džajić commerce d.o.o. Ljubuški
A.G. Matoša 22, 88320 Ljubuški
tel: +387 39 831 846; 831 883; 883 051
fax: +387 39 831 884

Džajić commerce d.o.o. Tuzla
Plane b.b., 75000 Tuzla
tel: +387 35 290 384
fax: +387 35 215 111

Džajić commerce d.o.o. Banja Luka
Pilanska b.b., 78000 Banja Luka
tel: +387 51 311 162
fax: +387 51 311 163

Džajić commerce d.o.o. Sarajevo
Ismeta Alajbegovića Šerbe 30, Ilidža
71 000 Sarajevo.
tel: +387 33 622 012
fax: +387 33 622 001

e-mail: info@dzajic-commerce.com